I 2016 bygde Miljø Bygg fritidsbolig for grunder av Medox, Sjur Svaboe. Byggherre fikk raskt sans for nøyaktigheten og timingen til Miljø Bygg. Da de skulle i gang med eget nytt produksjonsbygg i 2018-2019 på Foss Eikeland, ble vi invitert til å presentere et konsept. Miljø Bygg ble valgt, og med hjelp av mange lokale øy-firma har Miljø Bygg levert et fremragende og iøynefallende industribygg på Foss Eikeland.

 

Bygget kan besiktes i Fosseikeveien 24.