I slutten av november 2023 var Tor Halsne og Stian Nesvåg på energirådgiverkurs i regi av GLAVA. Kurset handler om energiberegning av eldre boliger, samt kartlegging av muligheter for å få støtte fra ENOVA i forbindelse med oppgraderinger.

 

Til sammen kan boligeiere få støtte opp imot 150 000 kr for energisparende tiltak i forbindelse med oppgradering av eldre eneboliger. Det forutsetter vesentlig forbedring av energiforbruk.

 

Tor siterer: «Støtten er til for de som ønsker å gjøre det lille ekstra i stedet for å bare bytte kledning og vinduer».

 

For å utløse støtte, kreves ofte ekstra isolering, montering av ventilasjon, utbytte av vinduer m.m.

 

Etter fullført kurs kan Miljø Bygg nå skilte med to stk. registrerte energirådgivere!

 

Ønskes mer informasjon om aktuelle prosjekt, husk å ta kontakt i god tid før oppstart for å kartlegge muligheter til å få støtte.